ماموریت ما در طوبی آزما فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به شما مشتریان گرامی به صورت تکی و عمده میباشد.

قیمت ما منصفانه میباشد و ما دست واسطه را از فروش کوتاه می کنیم.

ما با ۵ برند دکتر معصومی ، UniGlass ، بافرزندان و بهارافشان و دکتر مجللی در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت میکنیم.

دکتر معصومی در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی.

با فرزندان در بخش  مواد پلاستیکی آزمایشگاهی.

UniGlass در بخش شیشه آلات آزمایشگاهی.

بهار افشان در بخش کیت های پزشکی و آزمایشگاهی.

دکتر مجللی در بخش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و پزشکی.